NEXT-SFP1GDT-LX-SM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 싱글타입
판매가 : 28,100
  
NEXT-SFP1GDT-LX-SM-A20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1310nm/RX1550nm/20KM
판매가 : 50,000
  
NEXT-SFP1GDT-LX-SM-B20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1550nm/RX1310nm/20KM
판매가 : 50,000
  
NEXT-SFP1GDT-SX-MM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 멀티타입/
판매가 : 28,100  총 10건
인기순 신제품순 낮은가격순 높은가격순 상품명순 제조사순

NEXT-SFP1GDT-LX-SM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 싱글타입
네트워크장비 / NEXT-SFP1GDT-LX-SM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 싱글타입
토크 : 0   새창으로 보기  
28,100

0


NEXT-SFP1GDT-LX-SM-A20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1310nm/RX1550nm/20KM
네트워크장비 / NEXT-SFP1GDT-LX-SM-A20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1310nm/RX1550nm/20KM
토크 : 0   새창으로 보기  
50,000

0


NEXT-SFP1GDT-LX-SM-B20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1550nm/RX1310nm/20KM
네트워크장비 / NEXT-SFP1GDT-LX-SM-B20 산업용 1.25G/BiDi/SM/TX1550nm/RX1310nm/20KM
토크 : 0   새창으로 보기  
50,000

0


NEXT-SFP1GDT-SX-MM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 멀티타입/
네트워크장비 / NEXT-SFP1GDT-SX-MM 산업용 미니지빅(SFP) 1.25G 멀티타입/
토크 : 0   새창으로 보기  
28,100

0


NEXT-SFP155M-MM 155M Duplex LC, mini-GBIC/+3.3V/1310nm/2Km/DDM Multi-mode
네트워크장비 / NEXT-SFP155M-MM 155M Duplex LC, mini-GBIC/+3.3V/1310nm/2Km/DDM Multi-mode
토크 : 0   새창으로 보기  
19,500

0


NEXT-SFP155M-SM 155M Duplex LC, mini-GBIC/+3.3V/1310nm/20Km/DDM Single-mode
네트워크장비 / NEXT-SFP155M-SM 155M Duplex LC, mini-GBIC/+3.3V/1310nm/20Km/DDM Single-mode
토크 : 0   새창으로 보기  
19,500

0


NEXT-SFP155SM-A20 155M Simplex LC, mini-GBIC/RX 1550nm, TX 1330nm /20Km/DDM Single-mode,
네트워크장비 / NEXT-SFP155SM-A20 155M Simplex LC, mini-GBIC/RX 1550nm, TX 1330nm /20Km/DDM Single-mode,
토크 : 0   새창으로 보기  
49,000

0


NEXT-SFP155SM-B20 155M Simplex LC, mini-GBIC/TX 1550nm, RX 1310nm /20Km/DDM Single-mode
네트워크장비 / NEXT-SFP155SM-B20 155M Simplex LC, mini-GBIC/TX 1550nm, RX 1310nm /20Km/DDM Single-mode
토크 : 0   새창으로 보기  
49,000

0


D-Link DMC-SFP01 광미디어 컨버터
네트워크장비 / D-Link DMC-SFP01 광미디어 컨버터
토크 : 0   새창으로 보기  
35,900

0


D-Link DPE-F130P PoE 인젝터
네트워크장비 / D-Link DPE-F130P PoE 인젝터
토크 : 0   새창으로 보기  
32,900

0
1