[ROCCAT]
ROCCAT KONE PURE ULTRA (블랙)
ROCCAT / 16000(DPI) / 유선(USB) / 센서 종류 : PMW-3381 / 게이밍용 / 소프트웨어 지원 / 스위치 종류 : OMRON / RGB라이트 / 보증기간 : 2(년) /
판매가격:79,000